Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelých

 • vyšetrenie akútnych a chronických stavov
 • odbery krvi a biologického materiálu
 • komplexné laboratórne vyšetrenie
 • meranie glykémie v krvi z prsta na počkanie
 • vyšetrenie moču
 • pravidelné preventívne prehliadky pre dospelých od 18 rokov
 • preventívne prehliadky pre zamestnávateľov vstupné, výstupné a mimoriadne
 • vyšetrenia zdravotnej spôsobilosti a vydávanie dokladov spôsobilosti na - vedenie motorového vozidla, zbrojný pas, zdravotný preukaz, na štúdium, pre výkon služby SBS, pre výkon pracovnej činnosti a potvrdenia o zdravotnom stave podľa individuálnej požiadavky
 • očkovanie podľa platnej legislatívy a nadštandardné nepovinné očkovanie
 • podanie infúznej terapie vysokodávkovým vitamínom C
 • aplikácia injekcií
 • EKG vyšetrenie – EKG 12 kanálové , 10 zvodové - Mortara ELI 230 so záznamom 10 najlepších sekúnd
 • vyšetrenie vzoriek stolice na prítomnosť okultného krvácania, patogénov, parazitov a na Helicobacter pylori
 • predoperačné vyšetrenia
 • odborné konzultácie a poradenstvo
 • návštevy imobilných pacientov
 • Tlakový Holter -  ABPM monitor - 24 hodinové meranie tlaku krvi s vyhodnotením
 • Vyšetrenie automat. prístrojom na meranie členkovo-ramenného indexu/ABI index/a pulzovej vlny s prístrojovým vyhodnotením

 

Germitube - Uzavretý germicídny žiarič v pracovni sestry. (Efektívna dezinfekcia vzduchu bez tvorby ozónu, bez použitia chemikálií s automatickou prevádzkou)

Online objednávanie