Vzdelávacie etapy

Plukovník v. v. MUDr. Miloš FAČKOVEC – Vzdelávacie etapy

 

1967 - 1976  ZDŠ Pastuchov

1976 - 1980  Gymnázium v Hlohovci absolvoval s vyznamenaním

1980 - 1986  LF UK a VLVDÚ JEP v Hradci Králové absolvoval s vyznamenaním

1986 - 1988  Postgraduálna prax, Vojenská nemocnica Bratislava, FN UK Bratislava

1988 – 1989  Letecká medicína - Ústav leteckého zdravotnictví  Praha

1991 -  Všeobecné lekárstvo I atestácia Hradec Králové

1994 -  Všeobecné lekárstvo II atestácia Bratislava

1996 -  Medzinárodný kongres a pobyt ,Peking, Čína

1998 - 1999  Študijný pobyt v US Army Medical Department, Fort Sam Houston ,San Antonio, Texas ,USA - ukončený obhajobou práce – vojensko odborná atestácia

2000 -  Medzinárodný kongres, Helsinky, Fínsko

2000 -  Študijná stáž – New Orleans, Louisiana, USA

2001 -  Študijný pobyt v US Army Medical Department, Fort Sam Houston ,San Antonio, Texas ,USA - ukončený obhajobou práce -- vojensko odborná atestácia

2002 -  Medzinárodný kongres – Sun City, Južná Afrika

2002 -  študijná stáž v Lisabone a Portugalsku

2002 - 2004  Akupunktúra – certifikačná nadstavba Bratislava

2002 -  Študijná stáž, Plymouth, Veľká Británia

2003 -  Fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia atestácia Bratislava

2004 -  Vojenský kúpeľný ústav Piešťany

2005 -  2010  1.cyklus  kontinuálneho  vzdelávania SLK

2006 -  Súkromná prax

2010 – 2015  2.cyklus kontinuálneho vzdelávania SLK

2015 - 2020   3.cyklus kontinuálneho vzdelávania SLK

2016 - Medzinárodný kongres ,Ljubljana,Slovinsko

2016 - Akadémia medicínskeho  vzdelávania - Fórum hypertenzie I

2016 - Akadémia medicínskeho vzdelávania - Fórum EKG

2018 - Akadémia medicínskeho vzdelávania -Fórum dyslipidémií

2018 - Akadémia medicínskeho vzdelávania -Fórum cardiálneho zlyhávania

2019 - Akadémia medicínskeho vzdelávania - Fórum hypertenzie II

2021 - 2026   4.cyklus kontinuálneho vzdelávania SLK