Kontaktné údaje

MEDICINMAN s. r .o. Fínska 7176/26, 921 01 Piešťany
Adresa prevádzky – Rekreačná 2, 921 01 Piešťany
Konateľ – MUDr. Miloš Fačkovec

Telefón – 033/7301269
Mobil – 0903 420 226
Email – info@medicinman.sk
Webstránka: www.medicinman.sk

Ordinačné hodiny
Stanovené rozhodnutím Trnavského samosprávneho kraja
Pondelok až piatok od 7,00 do 12,00

Personálne obsadenie
Lekár – MUDr. Miloš Fačkovec
Zdravotná sestra – Andrea Kusá

S pacientmi hovoríme
Slovensky
Anglicky
Rusky
Nemecky